Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin liên hệ

Xem với cỡ chữAA

Liên hệ công việc với Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

(10:05 | 13/06/2018)

- Địa chỉ cơ quan: Số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
- Số điện thoại liên hệ công việc/Fax: (0297) 3811834 - 3811839/(0297) 3811834
- Email công vụ: sxd@kiengiang.gov.vn
- Cổng thông tin điện tử chính thức: sxd.kiengiang.gov.vn

* Liên hệ phản ánh, kiến nghị với Sở Xây dựng thông qua điện tử

- Đại diện Lãnh đạo Sở: Ông Lưu Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng (Email: ltbinh.sxd@kiengiang.gov.vn)

- Đại diện Ban Biên tập Cổng TTĐT Sở: Ông Nguyễn Ngọc Lân, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng (Email: nnlan.sxd@kiengiang.gov.vn)

* Liên hệ góp ý kiến về giao diện, hệ thống Cổng TTĐT Sở Xây dựng thông qua điện tử

- Người cần liên hệ: Ông Nguyễn Thành Nam, Chuyên viên phụ trách CNTT thuộc Văn phòng Sở Xây dựng (Email: ntnam.sxd@kiengiang.gov.vn