TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, hoạt động

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

(05:37 | 18/12/2022)

Ngày 15/12/2022, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Báo cáo số 3039/BC-SXD về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Mời tải và xem tệp đính kèm.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 3039-BC-SXD.signed.pdf