TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

(09:32 | 28/10/2021)

Nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết một số TTHC thuộc quyền của Sở Xây dựng, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Ngày 26/10/2021, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành Thông báo số 2340/TB-SXD về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) Cấp phép xây dựng và Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III; Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

- Tổng số TTHC rút ngắn thời gian giải quyết: 12 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng.

- Tổng thời gian rút ngắn các TTHC: 48 ngày làm việc theo quy định.
- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/11/2021.

(chi tiết xem Thông báo 2340/TB-SXD kèm theo)

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 2340-TB-SXD.signed.pdf