TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

[KHẨN] Điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 2 năm 2020, thi ngày 02 tháng 8 năm 2020 (chủ Nhật)

(10:07 | 31/07/2020)

Ngày 30/7/2020, Sở Xây dựng có ban hành Thông báo số 1401/TB-SXD về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt thi sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 2 năm 2020.

Để đảm bảo an toàn, sức khỏe của cán bộ phục vụ sát hạch, thí sinh tham gia sát hạch đợt này, đồng thời đảm đảm khả năng phục vụ của Tổ sát hạch, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang xin thông báo:

1. Các thí sinh khi tham gia sát hạch phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cán bộ sát hạch, ngành Y tế và quy định tại Thông báo số 1401/TB-SXD (đính kèm theo).

2. Việc tổ chức sát hạch phải thực hiện giãn cách cần thiết, do đó điều thời gian thi của thí sinh được chia làm 02 buổi sáng và chiều, cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, các thí sinh có tên theo Danh sách thi BUỔI SÁNG kèm theo bên dưới (bao gồm các thí sinh thi 01, 02 lĩnh vực và các thí sinh thi từ 03 lĩnh vực trở lên).

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 13 giờ, các thí sinh có tên Danh sách thi BUỔI CHIỀU kèm theo bên dưới (bao gồm các thí sinh thi 01, 02 lĩnh vực và các thí sinh thi từ 03 lĩnh vực trở lên).

3. Trường hợp thí sinh thi BUỔI SÁNG không đến dự thi thì xem như bỏ thi, không được xem xét thi vào BUỔI CHIỀU; không giải quyết trường hợp thí sinh BUỔI CHIỀU đăng ký thi vào BUỔI SÁNG hoặc xin bố trí thi BUỔI SÁNG.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang kính báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các thí sinh được biết để chủ động sắp xếp đảm bảo thời gian theo thời gian theo quy định./.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1401_TB-SXD_2020-07-30_1623.signed.pdf; DS thi sinh thi BUOI CHIEU tu 03 LINH VUC tro len (35 nguoi).pdf; DS thi sinh thi BUOI CHIEU tu 1-2 LINH VUC tro len (106 nguoi).pdf; DS thi sinh thi BUOI SANG tu 03 LINH VUC tro len (35 nguoi).pdf; DS thi sinh thi BUOI SANG tu 1-2 LINH VUC tro len (107 nguoi).pdf