TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Công khai sử dụng tài chính NSNN

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện kinh phí năm 2018 và dự toán kinh phí hoạt động năm 2019 của Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang và các đơn vị trực thuộc

(21:03 | 07/04/2019)

Sở Xây dựng công bố dự toán kinh phí được giao chi cho hoạt động của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở (Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng; Trung tâm Quy hoạch xây dựng).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; Bao cao ket qua thu chi 2018 va Du toan 2019 - TTKD_0001.pdf; Bao cao ket qua thuc hien 2018 va du toan 2019 - TTQH_0001.pdf; Bao cao quyet toan KP nam 2018 SXDKG.pdf; Du toan KP nam 2019 SXDKG.pdf