TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch tổ chức sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, Đợt 2 năm 2020 (dự kiến tổ chức ngày 02/8/2020)

(19:01 | 23/06/2020)

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; Quy chế hoạt động của Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quy chế Sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch tổ chức đợt thi sát hạch phục vụ cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (HĐXD) cho cá nhân đợt 2 năm 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, số lượng và yêu cầu đối với cá nhân đăng ký sát hạch

- Cá nhân đang hoạt động hành nghề về lĩnh vực xây dựng có nhu cầu sát hạch để xin cấp Chứng chỉ hành nghề HĐXD.

- Người đăng ký phải có đơn đăng ký theo quy định nộp tại Nơi đăng ký sát hạch (Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng); mẫu đơn được ban hành kèm theo Phụ lục số II ban hành kèm theo Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

- Số lượng thí sinh tham gia sát hạch đợt này: từ đủ 50 người trở lên;

- Đã hoàn thành nghĩa vụ nộp chi phí sát hạch theo quy định; có tên trong Danh sách sát hạch do Sở Xây dựng công bố trên Trang thông tin điện tử (TTĐT) Sở Xây dựng , địa chỉ truy cập: http://sxd.kiengiang.gov.vn, mục Thông báo tại Trang chủ.

- Thí sinh kiểm tra các thông tin của cá nhân (như: họ tên, ngày sinh, số CMND/MCD/HC, lĩnh vực đăng ký dự thi…) theo danh sách công bố trên Trang TTĐT Sở Xây dựng; liên hệ cập nhật, bổ sung thông tin (nếu có sai sót).

 2. Thời gian và địa điểm tổ chức sát hạch

- Thời gian: Mỗi đợt thi sát hạch được tổ chức trong 01 (một) buổi sáng hoặc 01 (một) ngày tùy theo số lượng đăng ký và khả năng phục vụ sát hạch, dự kiến bắt đầu lúc 07 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 8 năm 2020 (Chủ Nhật)[NNT1] .

Sở Xây dựng sẽ có thông báo ngày sát hạch chính thức trên Trang TTĐT Sở Xây dựng, đề nghị thí sinh theo dõi, kiểm tra thông tin trước 03 ngày dự kiến tổ chức sát hạch.

- Địa điểm: Theo thông báo chính thức trên Trang TTĐT Sở Xây dựng.

3. Quy định về chi phí sát hạch

- Chi phí sát hạch của thí sinh tham dự sát hạch là: 450.000 VNĐ/lượt sát hạch[1]; chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

- Chi phí sát hạch nộp bằng tiền mặt trong giờ hành chính, từ ngày 13 đến hết ngày 17 tháng 7 năm 2020 (Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ; Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ) tại Phòng Hành chính – Kế hoạch – Tài vụ thuộc Trung tâm Kiểm định và Dịch vụ xây dựng, số 745B đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hoà, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (trụ sở cơ quan Sở Xây dựng).

4. Về nội dung, hình thức và yêu cầu thí sinh khi tham dự sát hạch

- Nội dung sát hạch bao gồm phần câu hỏi về kinh nghiệm nghề nghiệp và phần câu hỏi về kiến thức pháp luật. Trường hợp cá nhân có chứng chỉ hành nghề cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2003 còn thời hạn sử dụng thì khi tham dự sát hạch được miễn nội dung về kiến thức chuyên môn đối với lĩnh vực hành nghề ghi trên chứng chỉ[2]; lưu ý, khi nộp hồ sơ phải kèm theo bản photo chứng chỉ còn thời hạn sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ.

- Mỗi thí sinh được phát trực tiếp tại Phòng thi Phiếu thông tin bao gồm có Mã số sát hạch (Tài khoản) và Mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống sát hạch năng lực hoạt HĐXD của Bộ Xây dựng.

- Thí sinh phải có mặt trước Phòng thi đúng thời gian theo thông báo chính thức trên Trang TTĐT Sở Xây dựng, trường hợp vắng mặt coi như thí sinh bỏ thi;

- Cán bộ coi thi gọi tên từng thí sinh, kiểm tra, đối chiếu thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/MCD/HC của thí sinh trước khi cho vào phòng thi; mỗi thí sinh chỉ được gọi tên vào phòng thi không quá ba (03) lượt, quá số lượt gọi theo quy định được xem như vắng mặt và bị hủy bỏ tư cách tham gia sát hạch, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

- Thí sinh thi trực tiếp trên máy vi tính có kết nối mạng Internet; phải ngồi đúng vị trí do Cán bộ coi thi sắp xếp, cá nhân không được phép tự ý thay đổi chỗ ngồi khi chưa có ý kiến của Cán bộ coi thi, trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản xử lý và hủy kết quả thi theo quy định.

- Nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm nội quy, quy chế sát hạch khi tham gia sát hạch; trường hợp cá nhân vi phạm nội quy, quy chế, quy định sẽ bị lập Biên bản xử lý, hủy kết quả thi theo quy định hoặc từ chối cho tham gia sát hạch.

* Lưu ý: Trong trường hợp đến hết ngày 17/7/2020 (hết hạn nhận đơn đăng ký và nộp tiền) số lượng đăng ký sát hạch ít hơn 50 thí sinh thì thời gian tổ chức sát hạch có thể kéo dài hơn so với ngày dự kiến, Sở Xây dựng sẽ có thông báo cụ thể trên Trang TTĐT.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu biết để đăng ký tham gia sát hạch./.

Công bố danh sách đăng ký sát hạch

Danh sách tổng hợp SH-KIG Đợt 2 năm 2020 (liên tục cập nhật)

 

[1] Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

[2] Căn cứ điểm 3 Khoản 15 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ.


 [NNT1]Phải đồng bộ với ngày ở tiêu đề TB.

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 1128_TB-SXD_2020-06-23_0932.signed.pdf