TIN NỔI BẬT:

Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng Kiên Giang

Thông tin tuyên truyền - Quảng bá sản phẩm

Xem với cỡ chữAA

Thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đoàn ASEAN 2025"

(09:06 | 29/02/2020)

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của Cộng đoàn ASEAN nói chung và nền công vụ các nước ASEAN nói riêng; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp.

Sở Xây dựng đăng tải Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đoàn ASEAN 2025"; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thực hiện Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đoàn ASEAN 2025" kèm theo Công văn số 78/STTTT-TTBCBC ngày 24/02/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (đính kèm bên dưới).

BAN BIÊN TẬP

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 78-STTTT-TTBCBC.signed.pdf